استفاده از فضای منفی در ترکیب بندی عکاسی در طبیعت

استفاده از فضای منفی در ترکیب بندی عکاسی در طبیعت

در تمام سبک ای عکاسی ، ترکیب بندی تصویر اهمیت فوق العاده زیادی دارد زیرا یک ترکیب بندی مطلوب در عکس موجب هدایت چشم بیننده به سمت سوژه اصلی درون کادر تصویر  می شود. روشهای مختلفی درترکیب بندی یک تصویر برای هدایت چشم مخاطب به سمت سوژه اصلی وجود دارند و از جمله آنها به قانون خطوط هدایتگر و یا قانون کادر بندی یک سوم می توان اشاره نمود.

یکی از تکنیک های کادر بندی که اغلب کمتر مورد توجه قرار می گیرد قانون استفاده از فضای منفی می باشد که اغلب به شکل قرار دادن یک فضای خالی و ایزوله کردن سوژه ، نمایش داده می شود. استفاده هوشمندانه از فضای منفی در درون عکس نوعی حالت روایتگرانه در درون عکس به وجود آورده و بر بار دراماتیک صحنه مورد عکاسی افزوده می شود .

 

استفاده از فضای منفی به عنوان یک ابزار قدرتمند در ترکیب بندی عکاسی

 

 

 

در این مقاله روش استفاده از فضای منفی در ترکیب بندی برای عکاسی در طبیعت و حیات وحش را مورد اشاره قرار می دهیم . البته به کارگیری این روش در ترکیب بندی در بسیاری از سبک های عکاسی امکان پذیر می باشد .

تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

تاکید بر حجم و اندازه

چگونه می توانید اندازه موجودی را که از آن عکس می گیرید نشان دهید؟ از آنجایی که در طبیعت سوژه های مختلف با اندازه هایی متفاوت وجود دارند بنابراین این تفاوت ها در حجم و اندازه سوژه های مختلف را در درون کادر تصویر باید بتوان نمایش داد .استفاده از فضای منفی برای نمایش طبیعی تر یک سوژه در محیط اصلی خود و مقایسه آن  در محیط اطرافش را می توان به کار گرفت تا سوژه به نحو باور پذیرتری در درون کادر عکس نمایش داده شود . در حالی که فضای اطراف ممکن است چیز زیادی را نشان ندهد، به جلب توجه مخاطب به سمت سوژه موجود در عکس کمک می کند و  با وجود آن می توان حس بزرگ یا کوچک بودن موجود را در محیط خود ایجاد کرد.

تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

تمرکز بر رنگ

در طبیعت رنگهای بسیار زیادی وجود دارند و اگر شما مراقب وجود رنگ ها در درون تصویر خود نباشید ، مجموعه ای سر در گم کننده از رنگها و تنالیته های درهم و بر هم را در عکس خود مشاهده خواهید نمود. این حالت موجب ایجاد شلوغی و هرج و مرج در درون تصویر شده و نظم مورد نیاز در ترکیب بندی شما را از بین می برد . در موقعیت هایی از این دست به کار گیری فضای منفی در اطراف سوژه موجب می شود تا توجه مخاطب به سمت سوژه جلب شده و رنگهای مختلف تداخلی در بهتر دیده شدن آن به وجود نیاورند.

تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

نمایش حس حرکت

با قرار دادن یک فضای بزرگ در اطراف سوژه موجب می شود تا حس حرکت کردن آنرا به نحو بهتری در درون عکس بتوان نمایش داد . در حالیکه یک عکس کلوز آپ در یک نمای بسته جزئیات آنرا به نحو مطلوبی نمایش می دهد اما در هر صورت به وجود آوردن یک فضای هوشمندانه در اطراف آن موجب می شود تا حرکت های سوژه را به نحو مطلوب تری بتوان نمایش داد .

تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

استفاده از کنتراست های دراماتیک

به جز رنگ ها ، کنتراست ها نیز قادرند تا به مقدار زیادی موجب جلب توجه مخاطبان به سمت سوژه اصلی موجود در عکس شوند. البته استفاده از حالت های مختلف کنتراست ها ، به مقدار زیادی به محیط و لوکیشن عکاسی در طبیعت نیز بستگی دارد اما در هر صورت شما همواره قادر هستید تا موقعیت های مختلفی را برای به کار گیری کنتراست ها به دست بیاورید. کنتراست تصویر همیشه به معنی تضاد نور و تاریکی نیست و در صورتی که قادر به استفاده از حالت های مختلف کنتراست در عکاسی باشید ، به خوبی می توانید جلوه های زیبایی را در عکس ایجاد کنید.

تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

تمرکز بر محیط

در حالی که استفاده از فضای منفی معمولاً به عکاس کمک می کند تا سوژه های موجود در طبیعت را به صورت ایزوله و مجزا از محیط طبیعی آنها نمایش دهد اما در هر شرایط این فضاها می توانند با قاب بندی دقیق سوژه در محیط خود به افزودن یک حالت روایت گونه در عکس نیز کمک کنند. چنین تصاویری از قدرت و تاثیرگذاری بسیار زیادی برخوردار هستند زیرا چشم‌انداز طبیعی سوژه را  نمایش داده و با دادن فرصتی به مخاطب برای مشاهده نحوه تعامل حیوان با محیط طبیعی خود، ابعاد بیشتری به مفاهیم موجود در یک عکس اضافه می‌کنند.

در حالی که ممکن است استفاده از فضای خالی برای جداسازی سوژه اصلی آسان به نظر برسد، اما استفاده از چنین تکنیک هایی برای موثر بودن در عکس ، نیاز به تمرین دارد. یک سوالی که همیشه باید از خود بپرسید این است: "استفاده از فضای منفی چگونه به ایجاد حس روایت در عکس من کمک می کند؟" همانطور که در بالا ذکر شد، این تکنیک را می توان در ژانرهای مختلف عکاسی استفاده کرد، پس آن را امتحان کنید و ببینید که چگونه عکس های شما را جذاب تر می کند!

نظرات