تأییدیه فعال بودن بیمه نامه به صورت حضوری

تمامی عزیزانی که اقدام به خرید بیمه نامه برای دوربینهای خود نموده اند میتوانند با مراجعه حضوری و یا با تماس تلفنی از فعال شدن نهایی بیمه نامه خود مطلع گردند. لازم به ذکر است داشتن برگه بیمه نامه به تنهایی مضمن اعطای خدمات بیمه میباشد و الزامی به تماس تلفنی نیست اما یک تماس تلفنی و دریافت تأییدیه میتواند در زمان نیاز به استفاده از بیمه نامه ، انجام امور اداری را تسریع کرد تا بتوان در حداقل «زمان» ممکن به دریافت خدمات،  از شرکت بیمه گزار اقدام کرد. لازم به ذکر است ، سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین/  ایده آل دوربین در حال به وجود آوردن شرایط جدیدی است که کاربران بتوانند از وضعیت بیمه نامه های خود ،  از طریق سایت این مجموعه مطلع گردند.

لازم به ذکر است علاوه بر شیوه فوق میتوان درخواست تأییدیه بیمه نامه را از لینک ذیل نیز ثبت نمود و جواب گرفت.

ثبت درخواست تأییدیه بیمه نامه (حتماً شماره بیمه نامه و مدل دوربین /لنز قید شود)