تعمیر فلاش چتری - تعمیر فلاش دوربین - تعمیر پرینتر - تعمیر پروژکشن - تعمیر گریپ - تعمیر شارژر

سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین/ ایده آل دوربین دامنه خدمات خود را از تعمیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری و لنز فراتر برده و تعمیر شارژر دوربین ، تعمیر سه پایه ، تعمیر فلاشهای سرخود ، تعمیر فلاشهای چتری ، تعمیر گریپ ، تعمیر ویدئوپروجکشن، تعمیر پرینترهای مخصوص چاپ عکس ( تعمیر پرینترهای سلفی) و.... را نیز در دستور کار خود قرار داده و تعمیرات آنها را نیز می پذیرد.

ضمانت نمودن قطعه تعمیر شده به مدت سه ماه ، نشانگر اطمینان ما از نتیجه کارمان است.