تعمیرات دوربين / تعمیرات لنز دارای گارانتی

گارانتی ایده آل دوربین ، فراگیرترین گارانتی موجود در بازار ایران برای دوربینهای عکاسی کانن، نیکون و فوجی فیلم است. سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین تمامی دوربینهایی را که دارای گارانتی این شرکت میباشد پذیرش نموده و خدمات رسانی میکند.

دامنه استفاده از گارانتی بسیار گسترده است ، نیاز به گارانتی ایده آل دوربین فقط زمانی که دوربینتان به مشکل و ایراد بخورد محدود نمیشود. به عبارت دیگر این گارانتی تنها برای رفع اشکالات و ایرادات مربوط به خط تولید نیست، بلکه از آن بیشتر باید جهت نگهداری و تضمین سلامت دوربین استفاده کنید.

دوربینهای دارای گارانتی شامل خدمات ویژه ای میشوند که در زمان سالم بودن دوربین بیشتر به کار می آیند که یکی از این خدمات،  نصب کلیه Adjustment Software که در واقع همان برنامه مخصوص AF ، برنامه مخصوص AE ، برنامه های مخصوص لنز و... میباشد. این برنامه ها جهت افزایش دقت، سرعت و گاهی جهت رفع برخی ایرادات جزئی استفاده میشود.

پذیرش دوره ای دوربینهای دارای گارانتی در سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین ، علاوه بر رفع ایرادات و مشکلات مربوط به خط تولید (طبق فراخوان کمپانی های معظم) میتواند موجب افزایش کیفیت و طول عمر دوربین و لنز شما گردد.