جايگزيني دوربين DSLR بجاي دوربين در حال تعمير

این خدمت مخصوص کسانی است که کارت VIP دارند. نقش دوربین DSLR در زندگی کسانی که کارت VIP دارند پررنگ تر از دیگر افراد است، چرا که این افراد یا آتلیه دار هستند یا عکاس خبری یا دانشجو و یا در اصناف و شغلهایی که نیازمند وجود یک دوربین DSLR است. لذا جهت رفاه این عزیزان، در صورتی که دوربینشان جهت تعمیر به سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین ارسال شود، این مجموعه در زمان تعمیر آن ، یک دوربین DSLR دیگر جایگزین دوربین تعمیری به صاحب کالا تحویل میدهد تا این عکاس یا دانشجو و .... به دلیل نبود دوربین DSLR متضرر مادی یا شغلی نشود.