استفاده از فضای منفی به عنوان یک ابزار قدرتمند در ترکیب بندی عکاسی

استفاده از فضای منفی به عنوان یک ابزار قدرتمند در ترکیب بندی عکاسی

 

در زندگی روزمره استفاده از نکات منفی جلوه چندان جذابی را به وجود نمی آورد اما در هنر عکاسی ،  فضاهای منفی ابزار هایی قدرتمند برای ترکیب بندی یک عکس به شمار می آیند .

به محدوده فضای موجود در اطراف سوژه در درون یک عکس ، فضای منفی می گویند.این یک فضای خالی در درون تصویر است و محلی را که سوژه به خود اختصاص می دهد ؛ فضای مثبت می نامند .

زمانی که به عنوان یک عکاس تصمیم می گیرید تا فضای منفی را در درون تصویر خود قرار دهید ؛ در این موقعیت ؛ ترکیب بندی شما بیشتر مبتنی بر مقدار و میزان فضای منفی خواهد بود ؛ و فضای متعلق به سوژه در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.

تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

در حالت استفاده از فضای منفی ، سوژه در جایی قرار می گیرد که بتواند فضای منفی مورد نظر شما را به وجود بیاورد .بنابراین در اینجا شما باید مشخص نمایید که هدف از ایجاد یک فضای منفی در عکس چیست  و چرا باید این فضا در درون تصویر شما وجود داشته باشد .

به طور کلی استفاده از فضای منفی یکی از مهارت های پیشرفته در ترکیب بندی عکاسی به شمار می آید و اگر شما در ابتدای راه فراگیری قرار دارید ؛ استفاده از آن را با دقت و وسواس بیشتری انجام دهید .

تبدیل مثبت به منفی :

ایجاد یک فضای منفی در تصویر ؛ با توجه به هدف و پیامی که از عکس انتقال داده می شود ؛ دارای چندین هدف می تواند باشد و از این روی فضاهای منفی فضایی را برای بهتر دیده شدن سوژه فراهم می آورند .

فضایی را برای قرار دادن متن یا پیام در عکس به وجود می آورد . باعث ساده تر شدن ترکیب بندی یک عکس می شود .

فضایی برای دیده شدن سوژه

زمانی که فضای زیادی را در مقابل سوژه در یک عکس قرار می دهید ؛ در واقع با این کار این فرصت را به وجود می آورید که سوژه به نحو بهتری دیده شود .

این حالت به وجود آورنده حس صلح و آرامش در درون عکس خواهد بود و امکان بهتری را برای جدا نمودن سوژه از سایر عوامل موجود در صحنه به وجود می آورد .نحوه استفاده شما از این فضای منفی پیام های زیادی را در عکس می تواند منتقل نماید . به عنوان مثال در شرایطی که سوژه به سمت فضای منفی عکس نگاه می کند و یا در شرایط قرار داشتن فضای منفی در پشت سر سوژه ، حالت های بسیار متفاوتی در عکس به وجود می آید .

تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

چنین به نظر می رسد که قرار دادن فضای منفی در پشت سوژه موجب ایجاد حس ترس ، دلهره و اضطراب در درون یک عکس می شود .در نقطه مقابل ،قرار دادن فضای منفی در فضای پیش روی سوژه ،موجب ایجاد حس آرامش ؛ صلح و آزادی در درون تصویر می شود . فضای منفی ؛ مجالی را برای ترسیم رویاهای مخاطب در درون عکس به وجود می آورد و بدین روش چشم بیننده را با محدوده بسیار زیادی در عکس درگیر می کند .

نمایندگی تعمیرات کانن - نمایندگی نیکون - تعمیرات دوربین کانن

 

 

محلی برای ثبت پیام ها

این حالت برای همه ما بسیار آشنا می باشد .

در ترکیب بندی یک عکس با فضای منفی ، محدوده ای برای ثبت پیام ها  نوشته ها به وجود می آید بدون آنکه تداخلی در وضعیت قرار گیری سوژه اصلی به وجود آورده شود . در عکاسی خبری و یا در زمان تهیه عکس برای ژورنال ها و روزنامه ها ؛ به طور معمول از این فضا به طور گسترده ای استفاده می شود .

نمایندگی تعمیرات کانن - نمایندگی نیکون - تعمیرات دوربین کانن

 

سادگی در ترکیب بندی

آخرین دلیل استفاده از فضای منفی در یک عکس ؛ ساده تر نمودن تمامی جنبه های موجود در ترکیب بندی می تواند باشد . برای ایجاد یک حس سادگی و توازن در تصویر ؛ یک فضای منفی تک رنگ و اغلب پر از کنتراست به ساده تر شدن فضای عکس در عین ایجاد یک ترکیب بندی فوق العاده قوی ؛ کمک می نماید .

600

استفاده از فضاهای منفی به میزان زیادی موجب بهبود ترکیب بندی یک عکس می شود و در حالت تمرکز عکاس بر ایجاد فضاهای منفی ، تمام عناصر موجود در یک صحنه از اهمیت خاص و زیادی برخوردار می گردند .

نمایندگی کانن -  نمایندگی نیکون

استفاده عامدانه عکاس از فضاهای منفی نشانگر هدف و پیامی مخصوص از سوی عکاس است که او تمایل دارد آنرا به مخاطب خود انتقال دهد .

نمایندگی تعمیرات کانن                     نمایندگی تعمیرات نیکون

نکات الهام بخش برای ترکیب بندی در عکاسی ماکرو

یک ترکیب بندی کلاسیک در عکاسی پرتره

نحوه استفاده از خطوط در ترکیب بندی و کادر بندی
روش استفاده از الگوهای تکرار شونده در ترکیب بندی عکاسی

نظرات