فوکوس عمیق ( Deep focus ) چیست و چه کاربردی دارد ؟

فوکوس عمیق ( Deep focus ) چیست و چه کاربردی دارد ؟

فوکوس عمیق (Deep focus ) شیوه ای از دست یابی به فوکوس می باشد که در آن تمام عناصر موجود در تصویر به صورت کاملا واضح دیده می شوند و به طور معمول در سبک های عکاسی منظره و عکاسی در خیابان دارای کاربرد می باشد.  در این مطلب 4 فاکتور تاثیر گذار در به دست آوردن فوکوس عمیق را مورداشاره قرار می دهیم .

همانگونه که بیان شد ؛ فوکوس عمیق یا (Deep focus ) تکنیکی است که با استفاده از آن تمامی عناصر موجود در کادر تصویر به صورت کاملا واضح دیده می شوند . این تکنیک حالت متضاد و مخابف تکنیک بوکه است  و در به دست آوردن آن 4 عنصر دخالت دارند . این عوامل عبارتند از

فاصله کانونی لنز

دیافراگم

عمق تصویر

فاصله تا سوژه

یک پرسش مهم در عکاسی : نزدیکترین فاصله فوکوس دهی چیست ؟

تعمیر دوربین - تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

در زمان عکاسی ؛ نه تنها آگاهی از مفهوم عمق میدان دارای اهمیت بسیار زیادی است بلکه کنترل این 4 فاکتور تاثیر گذار بر فوکوس عمیق نیز ؛ بسیار مهم می باشند .

فاصله کانونی : در فواصل کانونی کوتاه ؛ عمق میدان بیشتر است و در فواصل کانونی بلند ؛ عمق میدان کمتر می شود .

دیافراگم : دیافراگم کوچکتر عمق میدان بیشتر و دیافراگم باز عمق میدان کمتری را به وجود می آورد .

عمق تصویر : به فاصله میان پس زمینه ؛ سوژه و پیش زمینه عمق تصویر گفته می شود . هر چه تصویر تخت تر باشد ( فاصله بین عناصر موجود در آن کمتر باشد ) به دست آوردن فوکوس عمیق آسانتر است . هر اندازه که تصویر دارای عمق بیشتری باشد ؛ به دست آوردن فوکوس عمیق نیز مشکل تر خواهد بود.

فاصله دوربین تا سوژه : به هر مقدار که دوربین در فاصله بیشتری از سوژه قرار داشته باشد عمق میدان بیشتری به دست خواهد آمد و در صورت نزدیکتر شدن دوربین به سوژه ؛ عمق میدان نیز کاهش خواهد یافت.

به عبارت دیگر برای به دست آوردن فوکوس عمیق تر در یک تصویر لازم است تا از یک لنز واید آنگل در دیافراگم نسبتا بسته استفاده نموده و تا حد امکان دوربین در فاصله دورتری از سوژه قرار داده شود . همچنین باید اطمینان حاصل نمود که عناصر مختلف موجود در صحنه عکاسی ؛ در فاصله نسبتا کمی از یکدیگر قرار داشته باشند .

نکته : استفاده از یک دیافراگم نسبتا بسته موجب می شود تا سرعت شاتر دوربین کاهش یابد و دراین شرایط برای پرهیز از ایجاد لرزش در تصویر و دوربین ؛ استفاده از سه پایه الزامی می باشد .

تعمیر دوربین - تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

استفاده بهینه از سیستم اتوفوکوس دوربین

فاصله کانونی

نمونه تصاویر زیر در فاصله کانونی مختلف عکاسی شده اند ، اما در همه این عکس ها از دیافراگم F/11 استفاده شده و  فاصله دوربین تا سوژه  به گونه ای تنظیم شده است که ستون ها به یک اندازه باشند. در فاصله کانونی کوتاهتر (24 میلی متر) ، عمق میدان بیشتر است و عناصر موجود در پس زمینه در کانون توجه هستند. در همین حال ، در فاصله کانونی طولانی تر (70 میلی متر) ، عمق میدان باریک تر و کمتر شده است - توجه داشته باشید که حتی در f / 11 ، ساختمان مدرسه در پس زمینه از کانون توجه خارج است. این نشان می دهد که چگونه استفاده از یک لنز واید ، که فاصله کانونی بسیار کوتاهی به شما می دهد ، می تواند به راحتی به فوکوس عمیق کمک کند.

تعمیر دوربین - تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

دیافراگم

تصاویر زیر از همان موقعیت اما با دیافراگم متفاوت گرفته شده اند. عکس گرفته شده با دیافراگم کوچکتر f / 16  به راحتی به فوکوس عمیق می رسد  ودر آن همه بخش های تصویر تا پس زمینه کاملا واضح می باشند. با این حال ، در زمان استفاده از دیافراگم بازتر بسیاری از بخشهای پس زمینه از فوکوس خارج می شوند .  برای تصاویری مانند تصاویر زیر ، که فاصله بین دوربین و سوژه نسبتا کم است و تصویر دارای عمق زیادی است ، استفاده از یک دیافراگم بسته تر مثل F/16  شما را قادر می سازد تمام تصویر را به شدت در کانون توجه قرار دهید.

تعمیر دوربین - تعمیر دوربین کانن - تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

عمق

عمق یک تصویر را به صورت دقیق و مطلق نمی توان تعریف نمود. با انجام یک کادر بندی و ترکیب بندی مناسب می توانید عمق یک تصویررا افزایش دهید. در اینجا از دیافراگم نسبتا باز F1/4 برای هر دو تصویر استفاده شده است ، اما در زمان عکاسی از تصویر سمت چپ به گونه ای کادر بندی شده است  تا یک تصویر نسبتاً مسطح (بدون عمق) ایجاد شود. در فوکوس بودن تصویر نشان می دهد می توانید با دیافراگم بزرگ به فوکوس عمیق نیز دست پیدا کنید ، به شرطی که تصویر نسبتاً مسطح باشد و از جلو مستقیم عکس بگیرید. در تصویر سمت راست ، از یک ترکیب بندی مورب برای ایجاد عمق استفاده کردم. توجه کنید که چگونه قسمتهای نزدیکتر در فوکوس بوده و نقاط دورتر از دوربین از فوکوس خارج می شوند.

ویژگیهای شگفت انگیز اتوفوکوس در دوربین های کانن EOS R

فاصله سوژه تا دوربین

تصاویر زیر هر دو با یک دیافراگم یکسان (f / 5.6)  اما از فواصل مختلف عکسبرداری شده اند. وقتی دوربین از سوژه فاصله بیشتری دارد (مثال 100 سانتی متری سمت چپ) ، عمق میدان بیشتر است. وقتی دوربین به سوژه نزدیکتر باشد (مثال 70 سانتی متری ، درست) ، عمق میدان کم است. از این طریق می توان نتیجه گرفت که وقتی در حال فیلمبرداری و عکاسی از  صحنه ای دور هستیم ، لزوماً نیازی به استفاده از دیافراگم بسیار باریک برای دستیابی به فوکوس عمیق نداریم. در جایی بین f / 5.6 تا f / 8 برای در فوکوس  قرار دادن کل تصویر باید کافی باشد.

 

 

 

تعمیر دوربین کانن
تعمیر دوربین نیکون
تعمیر دوربین سونی

 

نظرات